Bugete aprobate

Primăria Comunei Cașin

 

Anul 2024

PROIECT BUGET ANUL 2024

Anul 2023

Buget rectificat prin HCL nr.88 din 13.12.2023

Buget rectificat prin HCL nr.70 din 28.09.2023

BUGET RECTIFICAT TRIM. III 2023

BUGET RECTIFICAT 2023

BUGET INITIAL 2023

PROIECT BUGET ANUL 2023

Anul 2022

BUGET RECTIFICAT 28.03.2022

BUGET LOCAL INITIAL AN 2022 SI ESTIMARI PE ANII 2023-2025

     Anul 2020

 Anul 2019

 Anul 2018

 Anul 2017

 Anul 2016

 Anul 2015

 Anul 2014

 Anul 2013