Anunțuri publice

Primăria Comunei Cașin

nr.241/10.12.2019 Ședință ordinară a Consiliului Local Cașin – proiectul ordinii de zi

 Se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Caşin că, în conformitate cu dispoziţiile art.135 alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si prin Dispozitia primarului nr.241/10.12.2019 proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a consiliului local, convocat in data de 16.12.2019 , orele 9,00 este urmatorul: 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.Initiator: primar Materiale: […]

Read More
1 3 4780