Concursuri ocupări posturi

Primăria Comunei Cașin

 

09.05.2022 – Primăria Comunei Casin Jud Bacau , organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de Sef Serviciul Voluntar Situații de Urgență.  | ANUNT CONCURS | BIBLIOGRAFIE | FORMULAR DE INSCRIERE | FISA POSTULUI |  4181/25.05.2022 – ANUNT SELECTIE DOSARE | REZULTATUL PROBEI SCRISE 31.05.2022

09.05.2022 – Primaria comunei Casin judetul Bacau organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante, de muncitor necalificat | ANUNT CONCURS | BIBLIOGRAFIE | FORMULAR DE INSCRIERE | FISA POSTULUI4169/24.05.2022  – ANUNT SELECTIE DOSAREREZULTATUL PROBEI SCRISE 31.05.2022

Nr. 5496/23.06.2021 – Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice
Inspector clasa I debutant in cadrul compartimentului de asistenta sociala

Nr. 5204/10.06.2021 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de inspector clasa I debutant in cadrul compartimentului asistenta sociala

Anunt – Primaria Comunei Casin, Judetul Bacau organizeaza concurs de recrntare pentru ocuparea functiei pnblice de executie vacanta de inspector clasa I debutant in cadrul Compartimentului ASISTENTA SOCIALA

Nr. 3049 / 09.04.2021 Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice Referent clasa III in cadrul compartimentului agricol

Nr. 3048 / 09.04.2021  Rezultatul final Ia concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice Inspector clasa I debutant in cadrul compartimentului de asistenta sociala

Nr. 3047 / 09.04.2021  Rezultatul final Ia concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice Referent clasa III in cadrul compartimentului buget-contabilitate-venituri

Nr. 3022 / 08.04.2021 ANUNT privind desfasurarea interviului pentru ocuparea functiei publice Referent clasa Ill in cadrul compartimentului agricol 

Nr. 2890 / 08.04.2021 ANUNT privind desfasurarea interviului pentru ocuparea functiei publice Referent clasa Ill in cadrul compartimentului buget-contabilitate-venituri

Nr. 2889 / 08.04.2021 ANUNT privind desfasurarea interviului pentru ocuparea functiei publice Inspector clasa I debutant in cadrul compartimentului asistenta sociala

Nr. 2880 I 08.04.2021 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice Referent clasa III in cadrul compartimentului agricol

Nr. 2784 I 06.04.2021  Rezultatul probei scrise Ia concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice Referent clasa III in cadrul compartimentului buget-contabilitate-venituri

Nr. 2748 / 06.04.2021  Rezultatul probei scrise Ia concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice Inspector clasa I debutant in cadrul compartimentului de asistenta sociala

 

 NR 1703/04.03.2021 Anunt   – Rezultat selectie dosare

Primaria Comunei Casin,  Judetul Bacau organizeaza concurs de recrutare ,organizat in baza art II din Legea nr 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr 55 /2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei covid -19,  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent clasa III, debutant  in cadrul Compartimentului  agricol   din aparatul de specialitate al primarului Comunei Casin , judetul Bacau , perioada nedeterminata ; durata normala a timpului de munca este de 8 ore /zi , 40 de ore / saptamana

Anunt concurs   | Bibliografie | Fisa postului  | Formular de inscriere | Opis registrul agricol


NR 1701/04.03.2021 Anunt – Rezultat selectie dosare

Primaria Comunei Casin,  Judetul Bacau organizeaza concurs de recrutare ,organizat in baza art II DIN Legea nr 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr 55 /2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei covid -19,  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent clasa III, debutant  in cadrul Compartimentului  buget , contabilitate , venituri  din aparatul de specialitate al primarului Comunei Casin , judetul Bacau , perioada nedeterminata ; durata normala a timpului de munca este de 8 ore /zi , 40 de ore / saptamana

Anunt concurs   | Bibliografie | Fisa postului  | Formular de inscriere | Opis documente contabilitate


NR 1654/3.02.2021 Anunt – Rezultat selectie dosare

Primaria Comunei Casin,  Judetul Bacau organizeaza concurs de recrutare organizat in baza art II din Legea nr 203/2020, pentru modificarea si completarea Legii nr 55 /2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei covid -19 ,  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de  inspector  clasa I debutant in cadrul Compartimentului  ASISTENTA SOCIALA din aparatul de specialitate al primarului Comunei Casin , judetul Bacau , perioada nedeterminata ; durata normala a timpului de munca este de 8 ore /zi , 40 de ore / saptamana

Anunt concurs   | Bibliografie | Fisa postului  | Formular de inscriere | Opis documenteARHIVA ANUNȚURILOR DE CONCURSURI

Acest concurs a fost reluat
– Pagina dedicată concursului anulat în aprilie se află aici…
– Pagina dedicată reluării concursului în luna mai se află aici…