Concursuri ocupări posturi

Primăria Comunei Cașin

 

 

Nr.9543 din 04.12.2023 REZULTATE obtinute la proba interviu din din data de 04.12.2023 pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului agricol din Primaria comunei Casio, judetul Bacau 

Nr. 93336/27.11.2023 ANUNT – Interviul pentru concursul organizat pentru ocuparea functici publico de inspedor, dasa 1, grad l profesional debutant in compartimentul agricol

Nr. 9333/27.11.2023 ANUNT Cu privire la rezultatul probei scrise din tlala de 24.11.2023 la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul agricol

Barem concurs

Nr. 8891/14.11.2023 Anunt rezultat selectie dosare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, grad profesional debutant. clasa I din compartimentul agricol

Nr. 7940/23.10.2023 Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, grad profesional debutant. clasa I din compartimentul agricol, IdPost 379008 pe perioada nedeterminata cu norrna intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi. 40 ore/saptamana. | Fisa post | Bibliografie | Model CV | Model Adeverinta | Formular Inscriere

 

REZULTATUL FINAL al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea postului vacant aferent functiei publice de executie – inspector , clasa I, grad profesional debutant Ia Compartiment Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

ANUNT Cu privire la rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul agricol

ANUNT Cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul agricol 

Nr.6510 din 25.08.2023  ANUNT concurs pentru ocuparea functiei pub lice de executie vacante de inspector, grad profesional debutant, clasa I din compartimentul agricol | FISA POST | Model CV | Model Adeverinta | Formular Inscriere

Nr. 6681 din 23.08.2022 ANUNT –  examen pentru promovarea in clasa din functia publica de executie de referent, clasa Ill, grad profesional asistent in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului agricol | REZULTAT SELECTIE DOSAR DE INSCRIERE PROMOVARE IN CLASA | Punctaj proba scrisa | Anunt interviu | Punctaj interviu | Rezultat final

09.05.2022 – Primăria Comunei Casin Jud Bacau , organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de Sef Serviciul Voluntar Situații de Urgență.  | ANUNT CONCURS | BIBLIOGRAFIE | FORMULAR DE INSCRIERE | FISA POSTULUI |  4181/25.05.2022 – ANUNT SELECTIE DOSARE | REZULTATUL PROBEI SCRISE 31.05.2022

09.05.2022 – Primaria comunei Casin judetul Bacau organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante, de muncitor necalificat | ANUNT CONCURS | BIBLIOGRAFIE | FORMULAR DE INSCRIERE | FISA POSTULUI4169/24.05.2022  – ANUNT SELECTIE DOSAREREZULTATUL PROBEI SCRISE 31.05.2022

Nr. 5496/23.06.2021 – Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice
Inspector clasa I debutant in cadrul compartimentului de asistenta sociala

Nr. 5204/10.06.2021 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de inspector clasa I debutant in cadrul compartimentului asistenta sociala

Anunt – Primaria Comunei Casin, Judetul Bacau organizeaza concurs de recrntare pentru ocuparea functiei pnblice de executie vacanta de inspector clasa I debutant in cadrul Compartimentului ASISTENTA SOCIALA

Nr. 3049 / 09.04.2021 Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice Referent clasa III in cadrul compartimentului agricol

Nr. 3048 / 09.04.2021  Rezultatul final Ia concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice Inspector clasa I debutant in cadrul compartimentului de asistenta sociala

Nr. 3047 / 09.04.2021  Rezultatul final Ia concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice Referent clasa III in cadrul compartimentului buget-contabilitate-venituri

Nr. 3022 / 08.04.2021 ANUNT privind desfasurarea interviului pentru ocuparea functiei publice Referent clasa Ill in cadrul compartimentului agricol 

Nr. 2890 / 08.04.2021 ANUNT privind desfasurarea interviului pentru ocuparea functiei publice Referent clasa Ill in cadrul compartimentului buget-contabilitate-venituri

Nr. 2889 / 08.04.2021 ANUNT privind desfasurarea interviului pentru ocuparea functiei publice Inspector clasa I debutant in cadrul compartimentului asistenta sociala

Nr. 2880 I 08.04.2021 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice Referent clasa III in cadrul compartimentului agricol

Nr. 2784 I 06.04.2021  Rezultatul probei scrise Ia concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice Referent clasa III in cadrul compartimentului buget-contabilitate-venituri

Nr. 2748 / 06.04.2021  Rezultatul probei scrise Ia concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice Inspector clasa I debutant in cadrul compartimentului de asistenta sociala

 

 NR 1703/04.03.2021 Anunt   – Rezultat selectie dosare

Primaria Comunei Casin,  Judetul Bacau organizeaza concurs de recrutare ,organizat in baza art II din Legea nr 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr 55 /2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei covid -19,  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent clasa III, debutant  in cadrul Compartimentului  agricol   din aparatul de specialitate al primarului Comunei Casin , judetul Bacau , perioada nedeterminata ; durata normala a timpului de munca este de 8 ore /zi , 40 de ore / saptamana

Anunt concurs   | Bibliografie | Fisa postului  | Formular de inscriere | Opis registrul agricol


NR 1701/04.03.2021 Anunt – Rezultat selectie dosare

Primaria Comunei Casin,  Judetul Bacau organizeaza concurs de recrutare ,organizat in baza art II DIN Legea nr 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr 55 /2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei covid -19,  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent clasa III, debutant  in cadrul Compartimentului  buget , contabilitate , venituri  din aparatul de specialitate al primarului Comunei Casin , judetul Bacau , perioada nedeterminata ; durata normala a timpului de munca este de 8 ore /zi , 40 de ore / saptamana

Anunt concurs   | Bibliografie | Fisa postului  | Formular de inscriere | Opis documente contabilitate


NR 1654/3.02.2021 Anunt – Rezultat selectie dosare

Primaria Comunei Casin,  Judetul Bacau organizeaza concurs de recrutare organizat in baza art II din Legea nr 203/2020, pentru modificarea si completarea Legii nr 55 /2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei covid -19 ,  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de  inspector  clasa I debutant in cadrul Compartimentului  ASISTENTA SOCIALA din aparatul de specialitate al primarului Comunei Casin , judetul Bacau , perioada nedeterminata ; durata normala a timpului de munca este de 8 ore /zi , 40 de ore / saptamana

Anunt concurs   | Bibliografie | Fisa postului  | Formular de inscriere | Opis documenteARHIVA ANUNȚURILOR DE CONCURSURI

Acest concurs a fost reluat
– Pagina dedicată concursului anulat în aprilie se află aici…
– Pagina dedicată reluării concursului în luna mai se află aici…