Formulare şi acte necesare

Primăria Comunei Cașin

Acte necesare Formulare utile
 Acte necesare pentru intocmirea dosarului de ajutor social in conformitate cu legea 416/2001 privind venitul minim garantat/

 • dosar de incopciat
 • copii dupa:
  – certificatele de nastere ale copiilor aflati in intretinere
  – certificat de casatorie
  – dupa caz, acte doveditoare privind componenta familiei, carte de identitate parinti, livret familie
  – adeverinta de salariat, cupon de pensie, cupon alocatie
  – adeverinta de elev
  – certificat fiscal
  – titlu de proprietate
  – adeverinta rol

Documente necesare alocatii sustinerea familiei

Acte necesare indemnizatiei crestere copil pana la 2 ani.

 • copie certificat nastere copil
 • copie acte identitate parinti
 • decizii suspendare contract de munca
 • copie carnet de munca pe care sa fie mentiunea conform originalului
 • adeverinta tip salariat
 • cerere tip de acordare indemnizatie crestere copil
 • copie cerere suspendare contract de munca
 • declaratie pe proprie raspundere a sotului ca nu beneficiaza de indemnizatie
 • copie concedii de maternitate pro si post-natale

Documente necesare alocatiei de stat

 • dosar
 • copii dupa
  – certificat de nastere copil
  – C.I. parinti
  – cerere tip

Casatorie:

 • Certificate prenuptiale (10 – 14 zile) inainte de
  data oficierii casatoriei.
 • CI, cu conditia ca (cel putin unul din soti sa fie din Casin)
 • Certificate de nastere
 • daca au mai fost casatoriti, dovezi privind desfacerea
  sau incetarea casatoriei.

Deces:

 • Act constatator de la medic (3 zile)
 • C.I. + Carte Alegator
 • pentru cei (sub 50 de ani) Livretul militar.
 • Certificat de casatorie sau nastere

Transcriere:

 • cererea de transcriere insotita de certificatul sau extrasul de stare civila eliberat de autoritatile straine in original, fotocopie si traducere legalizata, apostilare;
 • fotocopii ale certificatelor de nastere si de casatorie;
 • fotocopii ale actului de identitate;
 • in situatia in care parintii minorului au domicilii diferite, parintele care solicita transcrierea certificatului va da o declaratie in fata ofiterului de sare civila delegat, cu privire la domiciliul minorului.

Divortul prin acordul sotilor:

 • Conditii:
  – sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati;
  – cererea de divort se depune de ambii soti la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna a sotilor;
 • Acte:
  – certificate de nastere si casatorie ale sotilor, in original si copie ;
  – actele de identitate ale sotilor, original si copie;
  – taxa de divort: 400 lei.

Acte necesare pentru angajare insotitor

 • cerere tip scrisa
 • certificat de incadrare in gradul de handicap – I grav
 • copie C.I./B.I. persoana cu handicap grav
 • copie C.I./B.I. asistent
 • cazier judiciar
 • adeverinta medicala
 • acte studii
 • carte de munca
 • dosar cu sina

 Acte necesare angajarii asistenului personal

 • carnet de munca
 • Cerere de angajare;
 • copie de pe actele de identitate si de stare civila;
 • copie de pe actele de studii;
 • cazier judiciar;
 • adeverinta medicala de la medicul de familie;
 • dclaratie pe propria raspundere ca va respecta obligatiile prevazute la art.37 din lege;
 • acordul persoanei cu handicap sau dupa caz, al
  reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat in scris pentru angajare;

 Descarca: