Inchiriere pășuni

Primăria Comunei Cașin

Nr. 30 / 04.11.2022  Proces Verbal de finalizare a  procedurii privind exercitare drept preemptiune

Nr. 9849 / 24.11.2021  Proces Verbal incheiere etapa procedurala exercitare drept preemptiune

Nr. 9845 / 24.11.2021  Proces Verbal incheiere etapa procedurala exercitare drept preemptiune

Nr. 8783 / 20.10.2021 Proces Verbal De constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune

Nr. 8660/18.10.2021 Proces verbal incheiere etapa procedurala exercitare drept preemptiune

Nr. 5988 / 12.07.2021 Proces Verbal De constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune

Nr. 5987 / 12.07.2021 Proces Verbal De constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune

Nr. 3137 / 18.06.2021 Proces Verbal De constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune

Nr. 4302 / 27.05.2021 Proces Verbal De constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune

Nr. 4301 / 27.05.2021 Proces Verbal De constatare a incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune

Nr.4155 din 21.05.2021 PROCES-VERBAL Incheiat azi 21.05.2021, ora 10,00 al sedintei de repetare a Iicitatie publica cu strigare pentru inchirierea loturilor de pasune 5 si 6, Iibere de contract

Nr. 2085 / 20.05.2021 – Proces Verbal incheiere etapa procedurala exercitare drept preemptiune

Nr. 2083 / 20.05.2021 – Proces Verbal incheiere etapa procedurala exercitare drept preemptiune

Nr.4006 din 17.05.2021 Anunt privind inchirierea pasunilor U.A.T. Casin, judeful Bacau prin procedura de repetare a licitatiei publice cu strigare

Nr.3299 din 19.04.2021 PROCES-VERBAL Incheiat azi 19.04.2021, ora 10,00 al sedintei de repetare a licitatie publica cu strigare pentru inchirierea loturilor de pasune 1 si 6, libere de contract

Nr.3271 din 16.04.2021  PROCES VERBAL Incheiat azi 16.04.2020, ora 11,30 cu prilejul evaluarii cererilor/dosarelor depuse de crescatorii de animale pentru inchirierea loturilor de pasune 1 si 6

Nr. 2780/06.04.2021 PROCES-VERBAL Incheiat azi 6.04.2021, ora 13,00 al comisiei de evaluare si atribuire in procedura de atribuire directa/Iicitatie publica cu strigare pentru inchirierea loturilor de pasune prin repetarea procedurii de inchiriere 

Nr. 2759/06.04.2021 Anunt inchirieri pasuniAmenajament pastoral | DISPOZITIA NR.82 DIN 19.03.2021 Privind constituirea  comisiei de evaluare si atribuire  in procedura de atribuire directa/licitatie publica si a comisiei de solutionare a contestatiilor la procedura de atribuire directa/licitatie publica HOTĂRÂREA NR.19 DIN 25.02.2021privind  constituirea  comisiei de evaluare si atribuire  in procedura de atribuire directa/licitatie publica si a comisiei de solutionare a contestatiilor la procedura de atribuire directa/licitatie publica  pentru inchirierea unor suprafete de pajisti aflate in domeniul privat al comunei CasinHOTĂRÂREA NR.15 DIN 12.03.2020 privind închirierea pajistilor  aflate in proprietatea privata a comunei Casin, judetul Bacau |

Nr.3406  din 13.05.2020 PROCES-VERBAL Incheiat azi 13.05.2020, ora 10,00 al sedintei  de repetare a licitatie publica cu strigare pentru inchirierea  loturilor de pasune care nu au fost atribuite prin atribuire directa si prin licitatie publica

Nr. 3275 din 07.05.2020 PROCES-VERBAL Incheiat azi 7.05.2020, ora 15,00 al comisici de Iicitatic publica cu strigarc pcntru inchirierea loturilor de pasune prin procedura de repetare a Iicitatiei

Nr.3284 din 07.05.2020 Anunt privind inchirierea pasunilor U.A.T. Casin, judetul Bacau prin procedura de
repetare a licitatiei publice cu strigare

Nr. 3141 din 30.04.2020 – Catre PFA Ghiuta Gheorghe

Nr. 3109 din 29.04.2020 PROCES VERBAL incheiat astazi data de 29.04.2020, ora 13.00, ca urmare a contestatiei depusa de PFA Ghiuta Gheorghe, cu privire la modul de desfasurare a licitatiei din data de 28.04.2020.

Nr.3066 din 28.04.2020 PROCES-VERBAL Incheiat azi 28.04.2020, ora 9,00 al sedintei de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea loturilor de pasune care nu au fost atribuite prin atribuire directa

Nr.3010 din 27.04.2020 – Anunt privind inchirierea pasunilor U.A.T. Casio, judeful Bacau prin procedura
publica de licitafie public cu strigare

Nr. 3001 / 24.04.2020 PROCES-VERBAL Incheiat azi 24.04.2020, cu prilejul evaluarii cererilor depuse de crescatorii de animale pentru inchirierea loturilor de pasune , prin licitatie publica cu strigare

Nr.2958 din 23.04.2020 PROCES-VERBAL Incheiat azi 23.04.2020, ora 12,00 pentru stabilire suprafete disponibile pentru inchirierea prin procedura licitatiei publice

Nr.2957 din 23.04.2020  PROCES-VERBAL Incheiat azi 23.04.2020, ora 9,00 al sedintei de atribuire directa

Procesul-verbal Nr.2906/21.04.2020 privind evaluarea cererilor/dosarelor depuse de crescatorii de animate pentru inchirierea loturilor de pasune, prin atribuire directa

Nr. 2906 / 21.04.2020 – Proces Verbal evaluari cererii crescatorilor de animale pentru inchirierea loturilor de pasuni

Calendarul procedurii

Amenajamentul Pastoral pentru pasunile din Comuna Casin – Judetul Bacau

HOTĂRÂREA NR.15 DIN 12.03.2020 privind închirierea pajistilor  aflate in proprietatea privata a comunei Casin, judetul Bacau

Nr. 2539/06.04.2020 Anunt inchiriere pasune