Hotararile Consiliului Local 2020

Primăria Comunei Cașin

REGISTRUL PROIECTELOR DE HOTARARI

ADRESA NR. 2256 DIN 27.07.2020 – INAINTARE MATERIALE APROBARE CL DIMINUARE TARIF RECICLABIL 

1.0. MODEL HOTARARE APROBARE DIMINUARE TARIF ROMPREST
1.1. ANEXA NR. 1 LA HCL
1.2. ANEXA NR. 2 ACT ADITIONAL NR. 4 LA CONTRACT ROMPREST
1.3. RAPORT DE SPECIALITATE MODIFICARE TARIFE ROMPREST
1.4. EXPUNERE DE MOTIVE MODIFICARE TARIF ROMPREST
1.5. Adresa nr 2058 din 01 07 2020 ROMPREST
1.6. Adresa nr 2019 din 25 06 2020 catre ROMPREST

REGISTRUL HCL 2020