Legislație

Primăria Comunei Cașin

Descarca:


Acte normative ce reglementeaza activitatea administratiei locale

 Compartiment agricol

 • Legile fondului funciar nr.18/1999, republicata, Legea 169/1997. Legea 1/2000, modificate si completate prin Legea nr. 247/2005;
 • H.G nr.890/2005 – Regulament privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor .
 • Legea arendarii nr.16/1994, modificata si completata prin Legea nr.276/2005.
 • H.G nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator.
 • O.G nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Compartiment stare civila, asistenta sociala

 • Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Metodologia nr.1 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila;
 • Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor : modificarea Legii nr.4/1953 – Codul familiei – Divortul prin acordul sotilor;
 • Legea 416/2001 – privind venitul minim garantat , modificata si completata prin Legea nr.276/2010 – Ajutor social;
 • HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Legea 277/2010 alocatia pentru sustinerea familiala;
 • O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
 • Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata ;
 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu completarile si modificarile ulterioare;

 Compartiment tehnic

 • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (r) , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii;
 • Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG nr.41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii.

 Compartiment buget, contabilitate, venituri

 • Legea bugetului de stat pe anul 2011 , nr.286/2010;
 • Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.500/2002 privinf finantele publice;
 • Legea nr.672/2002 privind auditul public intern;
 • Legea nr.82/1991, (r) a contabilitatii.

 Alte domenii

 • Legea nr.263/2010 privind sistemul unitary de pensii publice;
 • Legea nr.14/2003 privind partidele politice;
 • Legea nr.21/1991 (r), a cetateniei romane;
 • Legea nr.195/2001, (r) , a voluntariatului;
 • OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public;
 • OG nr.27/2002 privind activitatea de solutionare a petitiilor;
 • Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publce.