Blog

Primăria Comunei Cașin

Persoanele fizice sau juridice, care dețin un sistem individual adecvat de epurare/ colectare (o fosă septică) au obligația de a se înscrie, până în data de 30 Octombrie 2022, în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

Formularul din atașament completat în funcție de tipul de sistem de colectare sau epurare pe care îl dețineți, se depune la registratura primăriei Casin sau pe adresa de mail primaria_casin@yahoo.com  cu solicitarea de confirmare si transmiterea numărului de înregistrare.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, proprietarii de fose septice au obligația de înscriere în Registru „în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate”.

În cazul celor care aveau o fosă septică sau o stație proprie de epurare la data aprobării hotărârii, termenul de înscriere în registru este de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

”Fosele” vor putea fi construite doar cu autorizație de construcție cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 50/1991;
– fosele septice ecologice vor trebui autorizate cel puțin din punct de vedere a gospodăririi apelor și vor trebui analizate calitatea acestor ape uzate evacuate cel puțin o dată pe an;
– orice operație făcută la aceste ”fose” trebuie ulterior menționată în registrul pe care îl ține primăria;
– în vederea asigurării unei evidenţe corespunzătoare a volumelor şi locurilor de colectare, respectiv a volumelor şi locaţiilor de descărcare a apelor uzate, firmele specializate în prestarea serviciului de vidanjare vor dota vidanjele cu instalaţii de determinare a volumului de apă, sisteme de raportare şi localizare

Persoanele și firmele care au în curți fose septice sunt obligate de lege să le declare la primărie, În cazul nedepunerii declarației, sunt prevăzute amenzi între 5.000 și 10.000 lei în cazul persoanelor fizice si juridice!!! (art.11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2).

In atasament :

Formulare colectare sau epurare

– model completare formulare – registru

PRIMAR,

CURELEA IOAN-COSMIN