Dispozițiile autorității executive

Primăria Comunei Cașin

DISPOZITIILE AUTORITATILOR EXECUTIVE CU CARACTER NORMATIV

1. Dispozitia nr.1/8.01.2020 privind alocarea secventei de numere pentru inregistrarea lucrarilor care contin date cu caracter personal de catre compartimentul stare civila din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Casin, judetul Bacau;

2.Dispozitia nr.2/8.01.2020 privind repartizarea numerelor de inregistrare de catre compartimentul de stare civila din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Casin, judetul Bacau pentru inregistrarea cererilor de divort in anul 2020;

3.Dispozitia nr.3/8.01.2020 privind acordarea ajutorului social pentru familia dnei LV, domiciliata in comuna Casin, judetul bacau;

4.Dispozitia nr.4/9.01.2020 privind atribuirea plajei de numere pentru chitantele eliberate in sistem electronic contribuabililor, persoane fizice si juridice, de catre compartimentul buget, contabilitate, venituri si achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Casin, judetul Bacau;

5.Dispozitia nr.5/21.01.2020 privind desemnarea consilierului etic in cadrul Primariei comunei Casin;

6.Dispozitia nr.6/21.01.2020 privind stabilirea indemnizatiilor lunare pentru functiile de demnitate publica, incepand cu 1 ianuarie 2020;

7.Dispozitia nr.7/23.01.2020 privind stabilirea salariului de baza brut incepand cu data de 1 ianuarie 2020 pentru dna RN, bibliotecar tr.I, gradatia 4;

8.Dispozitia nr.8/23.01.2020 privind stabilirea indemnizatiilor de insotitor acordate persoanelor incadrate in gradul de handicap grav aflate in plata;

9.Dispozitia nr.9/23.01.2020 privind modificarea Dispozitiei nr.227/28.11.2019 si stabilirea salariului de baza brut lunar al dnei AM, asistent personal al persoanei cu handicap grav AE ancuta, incepand cu 1 ianuarie 2020;

10.Dispozitia nr.10/23.01.2020 privind modificarea Dispozitiei nr.228/28.11.2019 si stabilirea salariului de baza brut lunar al dnei AM , asistent personal al persoanei cu handicap grav AC, incepand cu 1 ianuarie 2020;

11.Dispozitia nr.11/23.01.2020 privind stabilirea salariului de baza brut lunar al dnei Buzila Alina, asistent personal al persoanei cu handicap grav TV, incepand cu 1 ianuarie 2020;

12.Dispozitia nr.12/23.01.2020  privind modificarea Dispozitiei nr.229/28.11.2019 si stabilirea salariului de baza brut lunar al dnei BL, asistent personal al persoanei cu handicap grav BI, incepand cu 1 ianuarie 2020;

13.Dispozitia nr.13/23.01.2020 privind modificarea Dispozitiei nr.243/12.12.2019 si stabilirea salariului de baza brut lunar al dnei BG, asistent personal al persoanei cu handicap grav BC, incepand cu 1 ianuarie 2020;

14.Dispozitia nr.14/23.01.2020 privind modificarea Dispozitiei nr.141/10.06.2019 si stabilirea salariului de baza brut lunar al dnei NA, asistent personal al persoanei cu handicap grav RA;

15.Dispozitia nr.15/23.01.2020 privind majorarea salariului de baza brut lunar al dnei SM, asistent personal al persoanei cu handicap grav IE;

16.Dispozitia nr.16/23.01.2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Casin in sedinta ordinara, in data de 31.01.2020;

 1. Dispozitia nr.17/28.01.2020 privind casarea unor bunuri aflate in inventarul Primariei comunei Casin
 2. Dispozitia nr.18/30.01.2020 privind incetarea acordarii indemnizatiei numitei LV incepand cu data de 01.02.2020;
 3. Dispozitia nr.19/30.01.2020 privind incetarea indemnizatiei numitei SA in calitate de parinte al copilului cu handicap SG, incepand cu data de 01.02.2020;
 4. Dispozitia nr.20/30.01.2020 privind incadrarea ca asistent personal a dnei SA, incepand cu data de 1 februarie 2020;
 5. Dispozitia nr.21/31.01.2020 privind modificarea Dispozitiei nr.186/26.09.2016 privind constituirea Comisiei pentru Probleme de Aparare in comuna Casin, judetul Bacau;
 6. Dispozitia nr.22/31.01.2020 privind modificarea si completarea Dispozitiei nr.189/29.09.2016 privind desemnarea agentilor economici care vor face parte din reteaua de desfacere a produselor rationalizate;
 7. Dispoizitia nr.23/31.01.2020 privind acordarea indemnizatiei numitului RI in calitate de parinte al copilului cu  handicap RNi, pe perioada valabilitatii Certificatului de incadrare in grad de handicap;
 8. Dispozitia nr.24/3.02.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie”din aparatul de specialitate al primarului si din serviciile publice din subordinea Consiliului Local, al comunei Casin, judetul Bacau, incepand cu luna ianuarie 2020;
 9. Dispozitia nr.25/3.02.2020 privind incetarea indemnizatiei numitului CI, incepand cu data de 4.02.2020;
 10. Dispozitia nr.26/4.02.2020 privind incadrarea ca asistent personal a dlui CM, incepand cu data de 5 februarie 2020;
 11. Dispozitia nr.27/4.02.2020 privind mentinerea ca asistent personal a dnei BL, pentru copilul cu handicap grav BI;
 12. Dispozitia nr.28/4.02.2020 privind acordarea unui ajutor de deces dnei PG din comuna Casin, judetul Bacau;

29.Dispozitia nr.29/4.02.2020 privind stabilirea costului serviciului de copiere a solicitarilor informatiilor de interes public ce implica realizarea de copii de pe documentele detinute de Primaria si Consiliul Local al comunei Casin, judetul Bacau;

 1. Dispozitia nr.30/4.02.2020 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei DD;
 2. Dispozitia nr.31/4.02.2020 privind modificarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei dnei BA;
 3. Dispozitia nr.32/4.02.2020 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei MI;
 4. Dispozitia nr.33/4.02.2020 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei VA;
 5. Dispozitia nr.34/4.02.2020 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei VG;
 6. Dispozitia nr.35/4.02.2020 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei ZM;
 7. Dispozitia nr.36/4.02.2020 privind acordarea ajutorului social pentru familia dnei VP, domiciliata in sat Casin, comuna Casin, judetul Bacau;

37.Dispozitia nr.37/4.02.2020 privind acordarea ajutorului social pentru familia dnei VG, domiciliata in sat Casin, comuna Casin, judetul Bacau;

 1. Dispozitia nr.38/4.02.2020 privind acordarea ajutorului social pentru familia dnei SC, domiciliata in sat Casin, comuna Casin, judetul Bacau;
 2. Dispozitia nr.39/4.02.2020 privind acordarea ajutorului social pentru familia dnei VF, domiciliata in sat Casin, judetul Bacau;

40.Dispozitia nr.40/4.02.2020 privind modificarea platii venitului minim garantat pentru familia dlui PG;

41.Dispozitia nr.41/7.02.2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Casin in sedinta ordinara, in data de 14.02.2020;

 1. Dispozitia nr.42/12.02.2020 privind acordarea ajutorului social pentru familia dnei PG;
 2. Dispozitia nr.43/17.02.2020 privind acordarea indemnizatiei de insotitor numitului SS incepand cu data de 1.02.2020;
 3. Dispozitia nr.44/24.02.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general UAT Casin;
 4. Dispozitia nr.45/4.03.2020 privind acordarea unui ajutor de deces dlui AV din comuna Casin, judetul Bacau;
 5. Dispozitia nr.46/4.03.2020 privind acotrdarea ajutorului social pentru familia dlui BN, domiciliat in sat Casin, comuna Casin, judetul Bacau;
 6. Dispozitia nr.47/4.03.2020 privind incetarea platii ajutorului social pentru familia dnei AC;

48. Dispozitia nr.48/6.03.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Casin in sedinta ordinara, in data de 12.03.2020

REGISTRU PENTRU EVIDENTA DISPOZITIILOR PRIMARULUI